Onderzoek

Didactisch onderzoek

Er kan een didactisch onderzoek worden afgenomen om te zien op welke niveau uw kind functioneert op het gebied van spelling, lezen en/of begrijpend lezen.

Intelligentieonderzoek (IQ-test)

Er kan een uitgebreid intelligentieprofiel van uw kind in beeld worden gebracht. Een intelligentieonderzoek (IQ-test) geeft een beeld van de cognitieve capaciteiten van uw kind. Bij een intelligentieonderzoek wordt de verbale intelligentie en performale intelligentie in kaart gebracht. Het verbale IQ is het resultaat van een meting van de woordenschat, het taalgevoel, het redeneervermogen met woorden e.d. Het performale IQ is het resultaat van een meting van het praktisch handelen. Dus hoe past uw kind zijn/haar intelligentie toe bij het aanpakken en oplossen van praktische problemen. Hierbij spelen ook motorische vaardigheden en ruimtelijk inzicht een belangrijke rol. Naast de verbale en performale mogelijkheden, wordt de verwerkingssnelheid van uw kind in kaart gebracht. Het intelligentieonderzoek geeft op globale wijze aan wat de prestaties zijn van uw kind, in vergelijking met leeftijdgenoten.

Dyslexie-onderzoek

LMO voert vergoede dyslexie-onderzoeken uit via HCO (zie samenwerking). Komt uw kind niet in aanmerking voor vergoed onderzoek via HCO, dan kunt u hem of haar ook aanmelden voor particulier onderzoek. Er kan een dyslexie-onderzoek bij kinderen van 6 t/m 12 jaar worden afgenomen. LMO werkt hiervoor samen met GZ-psycholoog BIG José Geelen. Het intelligentieonderzoek is hier een onderdeel van. Als er uit het onderzoek blijkt dat uw kind dyslexie heeft, zal er een dyslexieverklaring worden uitgereikt.