Werkwijze

Vooraf
Voorafgaand aan de mogelijke behandeling, vindt er een vrijblijvend gesprek plaats met de ouders en eventueel uw kind. Er wordt besproken van welk (leer)probleem sprake is, maar nog belangrijker: hoe het probleem kan worden opgelost. Aan de hand hiervan wordt bepaald welke stappen genomen moeten worden. In overleg met de ouders, neem ik contact op met de school van uw kind om extra informatie te verzamelen.

Ortho-didactisch onderzoek
Er kan een ortho-didactisch onderzoek worden afgenomen om te zien op welke niveau uw kind functioneert op het gebied van spelling en/of lezen.

Intelligentieonderzoek (IQ-test)
Er kan een uitgebreid intelligentieprofiel van uw kind in beeld worden gebracht. Een intelligentieonderzoek (IQ-test) geeft een beeld van de cognitieve capaciteiten van uw kind. Bij een intelligentieonderzoek wordt de verbale intelligentie en performale intelligentie in kaart gebracht. Het verbale IQ is het resultaat van een meting van de woordenschat, het taalgevoel, het redeneervermogen met woorden e.d. Het performale IQ is het resultaat van een meting van het praktisch handelen. Dus hoe past uw kind zijn/haar intelligentie toe bij het aanpakken en oplossen van praktische problemen. Hierbij spelen ook motorische vaardigheden en ruimtelijk inzicht een belangrijke rol. Naast de verbale en performale mogelijkheden, wordt de verwerkingssnelheid van uw kind in kaart gebracht. Het intelligentieonderzoek geeft op globale wijze aan wat de prestaties zijn van uw kind, in vergelijking met leeftijdgenoten.

Behandeling
LMO behandelt kinderen met ernstige enkelvoudige dyslexie via HCO (zie samenwerking). Komt uw kind niet in aanmerking voor vergoede zorg via HCO, dan kunt u hem of haar ook aanmelden voor particuliere behandeling. LMO is gespecialiseerd in het behandelen van:

  • Dyslexie
  • Leesproblemen
  • Spellingproblemen

De behandelingen duren drie kwartier of een uur. Ik vind het belangrijk dat uw kind zich op zijn/haar gemak voelt. Tijdens de behandeling wordt aan het begin altijd besproken hoe het met uw kind gaat en eventuele bijzonderheden krijgen de aandacht. Daarna wordt naar het huiswerk gekeken. Vervolgens worden diverse oefeningen op het gebied van lezen en/of spelling gedaan. Bij het oefenen wordt gebruik gemaakt van verschillende materialen. Na afloop krijgt uw kind huiswerk mee naar huis, zodat hij/zij het geleerde meteen thuis kan oefenen. Na drie maanden kan de voortgang getoetst worden. Dit gebeurt altijd in overleg met ouders en eventueel school. Er kan dan een gesprek plaatsvinden met ouders en eventueel school over de voortgang van uw kind. In overleg kan er een uitgebreid verslag worden gemaakt.
Behandeling vindt plaats op verschillende locaties in Ypenburg: in de praktijk van RT Ypenburg, in het Centrum voor Jeugd en Gezin en op verschillende scholen.