Werkwoordspelling (ook voor volwassenen)

Is het nu ‘er gebeurt wat’ of ‘er gebeurd wat’? En wat als het gisteren al is gebeurd? Wanneer schrijf je nu een d en wanneer een t? Of toch dt? Weet u het? En snapt uw kind het verschil wanneer juf op het bord schrijft ‘geldt voor de hele klas’, of ‘geld voor de hele klas’? Moet iedereen iets doen, of trekt juf haar portemonnee? Het maakt nogal een verschil! Veel kinderen maar ook volwassenen hebben moeite met de werkwoordspelling. Toch is het lang niet zo moeilijk als veel mensen denken!  Als je de juiste structuur weet aan te brengen, de regels goed begrijpt en stap voor stap inoefent, dan hoeft er echt niet steeds getwijfeld te worden.

Beheerst uw kind de stof met behulp van de lessen op school nog niet of heeft u het idee dat uw kind behoefte heeft aan meer houvast met wat extra begeleiding en uitleg naast school? Of heeft uw kind dyslexie en het behandeltraject succesvol afgerond, maar blijft de werkwoordspelling nog te ver achter?

LMO verzorgt behandelingen in werkwoordspelling voor iedereen vanaf groep 7! De spellingregels worden helder en stap voor stap uitgelegd, ingeoefend en geautomatiseerd, zodat u en/of uw kind de nodige kennis en het vertrouwen krijgt om deze zelfstandig toe te passen. Werkwoorden in tegenwoordige tijd, verleden tijd en als voltooid deelwoord kunnen dan correct gespeld worden.

Duur van de behandelingen

De duur van de behandelingen is voor iedereen verschillend. Dit ligt aan het tempo waarin u of uw kind de werkwoordspelling eigen maakt. Een volwassene kan het na één behandeling van drie kwartier al onder de knie hebben. Het gemiddelde voor een basisschoolleerling ligt op drie behandelingen van drie kwartier. Er worden dan huiswerkopdrachten meegegeven om de stof te leren toepassen en te automatiseren. De laatste les wordt afgesloten met een kort dictee waarin getoetst wordt of de werkwoordspelling in voldoende mate wordt beheerst.

Voor meer informatie, bel of mail gerust!